Statut je osnovni dokument svakog pravnog lica koji uređuje naziv, sjedište i područje djelovanja, djelatnost, svrhu i programske ciljeve, prava, dužnosti i odgovornosti članova, organe upravljanja…

Kliknite ovdje da pogledate naš statut.