Udruženje “Iskra” upravlja Roditeljskom kućom. Uz pomoć donatora brinemo o objektu i kompletnoj opremi, finansiramo servisiranje, održavanje, popravku i obnavljanje opreme. Porodicama pomažemo prikupljanjem donacija prehrambenih proizvoda, sredstava za održavanje lične i kućne higijene, igračaka, školskog pribora. Organizujemo brojne radionice i programe za djecu, adolescente i njihove porodice.

Besplatan smještaj

Osnovna aktivnost Roditeljske kuće jeste besplatan smještaj za roditelje i djecu koja se liječe od malignih bolesti na Odjeljenju dječje hemtoonkologije UKC RS, a nisu iz Banjaluke. Cilj nam je da bolesno dijete provodi minimalno vremena u bolnici. U Roditeljskoj kući djeca i roditelji se osjećaju sigurno zbog blizine bolnice, ali i opušteno jer u Kući vlada porodični ambijent. Djeca su prilikom povratka u bolnicu psihički spremna i smirena za nastavak bolnih i često neizvjesnih medicinskih tretmana. Roditeljska kuća služi i za usluge dnevnog i jednodnevnog boravka za potrebe kontrolnih pregleda i dijagnostike.

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška usmjerena je na emocionalne, psihofizičke i socijalne potrebe djece i roditelja. Trudimo se da normalizujemo dječju svakodnevicu narušenu malignim oboljenjem jer u vrtlogu terapija i pregleda najčešće zaboravimo da su u pitanju djeca sa istim društvenim potrebama kao i njihovi zdravi vršnjaci. Roditeljima svakodnevno pružamo podršku kroz savjetovanja i neformalne razgovore sa roditeljima koji su prošli kroz isto iskustvo, te organizovanjem idividualnih i grupnih radionica s našim psihologom.

Radionice

U Roditeljskoj kući održava se i veliki broj kreativnih, okupacionih, likovnih, sportskih i mnogih drugih zanimljivih radionica i aktivnosti.

Na kreativnim radionicama koristimo različite materijale kreativnog izražavanja da bismo podstakli korišćenje kreativnih sposobnosti i izražavanje emocija i različitih iskustava. Njihov cilj jeste da učesnike dovedu u kontakt s pozitivnim emocijama i (izgubljenim) osjećanjem kontrole nad događajima i iskustvima.

Okupacione radionice i aktivnosti predstavljau priliku za bavljenje specifičnom vještinom, ali su ujedno i prilika za svrsishodno i korisno provođenje slobodnog vremena.

Likovne radionice za djecu  utiču na sposobnosti motoričkih vještina grube i fine motorike, razvoja mišića i ciljanih pokreta sa smislom i imaju terapijski učinak.

U Roditeljskoj kući slavimo i rođendane te održavamo priredbe i pozorišne predstave.

Nastava za djecu osnovnoškolskog uzrasta

Nastava u Roditeljskoj kući održava se prema nastavnom planu i program s predviđenim fondom radnih sati. Za učenike koji pohađaju nastavu u matičnu školu nastavno osoblje raspoređeno na rad u Roditeljskoj kući “Iskra” dostavlja izvještaje o pređenom gradivu i ocjenama za pokazano znanje.

Informacije za roditelje

Dugotrajno liječenje djeteta iscrpljuje porodicu, kako psihički i emotivno, tako i ekonomski. Udruženje “Iskra” nastoji da  roditeljima obezbijedi različite informacije u vezi sa određenim vrstama materijalne i finansijske pomoći, kao i informacije o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć te druge vrste pomoći.