Skupština je najviši organ upravljanja i čine je svi punopravni članovi Udruženja.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Udruženja je Milan Berić, prof.

 

Upravni odbor:

  • Tatjana Stojčić, predsjednik
  • Rada Trivić, zamjenik predsjednika
  • Vladan Pejić, član
  • Jelena Prodan, v.d. član
  • Vladimir Pejić, član iz reda MladiCa RS

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

 

Nadzorni odbor:

Mirko Malešević, predsjednik

Slađana Slijepčević, član

Mile Trivić, član

Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću i namjenskim korišćenjem imovine i sredstava Udruženja.