Skupština je najviši organ upravljanja i čine je svi punopravni članovi Udruženja.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Udruženja je Dijana Berić.

 

Upravni odbor:

Vita Malešević, predsjednik

Tatjana Stojčić, zamjenik predsjednika

Milan Berić, član

Rada Trivić, član

Miloš Malešević, član iz reda MladiCa RS

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

 

Nadzorni odbor:

Mirko Malešević, predsjednik

Slađana Slijepčević, član

Mile Trivić, član

Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću i namjenskim korišćenjem imovine i sredstava Udruženja.