Ideja o osnivanju udruženja rodila se u ljeto 2014. godine na rehabilitacionom kampu na Gučevu, koji je organizovalo Udruženje „Zvončica“ iz Beograda, a na koji su pozvali i nekoliko porodica iz Republike Srpske.

Već u septembru iste godine okupila se grupa roditelja sa iskustvom dječjeg raka i odlučili da aktivno krenu putem borbe za najbolju dijagnostiku, tretman, njegu i praćenje nakon završenog liječenja djece oboljele od malignih bolesti.
Obišli smo relevantne institucije za rad i djelovanje udruženja ovog tipa, iznijeli ciljeve za koje ćemo se zalagati. Naša namjera srdačno je pozdravljena.

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ osnovano je 4. novembra 2014. godine u Banjaluci.
Osnivači Udruženja su: Dijana Berić, Rada Vještica, Milan Berić, Momčilo Stanušić i Rajna Stanušić.
Prvi predsjednik „Iskre“ bio je Momčilo Stanušić, Rada Vještica imenovana je za predsjednika Upravnog odbora, a Dijana Berić za sekretara Udruženja.

Tokom godina pridruživali su nam se i drugi roditelji koji su svako na svoj način doprinijeli radu Udruženja.

Zahvaljujući velikoj humanosti predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, prvi korak na našem putu bila je realizacija ideje o izgradnji roditeljske kuće za porodice i djecu oboljelu od raka koja se liječe na Odjeljenju dječje hematoonkologije UKC RS, a nisu iz Banjaluke. Donatorsko veče „S ljubavlju hrabrim srcima“ pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, organizovano tim povodom, uveliko je odredilo put razvoja i uspjeha našeg udruženja.

Već u februaru 2015. godine, održan je uspješan naučni skup u Andrićgradu. Tema skupa bila je „Liječenje malignih bolesti kod djece u RS – trenutno stanje i perspektiva“. Eminentni stručnjaci i doktori medicine koji se bave liječenjem karcinoma kod djece ustanovili su tada da što prije treba pristupiti izradi registra za rak sa svim podacima o oboljelima i terapijskim protokolima uz izradu softvera, što bi omogućilo Fondu zdravlja RS da u budućnosti planira sredstva za liječenje djece od specifičnih bolesti.
Tokom godina organizovali smo niz kulturnih manifestacija, aktivnosti i humanitarnih akcija, a neke od njih su „Umjetnost za humanost“, kada smo prodajom darovanih umjetničkih slika prikupljali novac za renoviranje i opremanje kuhinje na Odjeljenju dječje hematoonkologije, „Veče folklora“, „Ples za Iskru“ te mnoge druge.
Odjeljenju dječje hematoonkologije pomagali smo i kroz donacije potrebnih medicinskih aparata i posteljine da bismo bar malo zaposlenima olakšali rad, a roditeljima i djeci bolničke dane.

Udruženje „Iskra“ je od 2015. godine član organizacije Childhood Cancer International (CCI), najveće svjetske mreže udruženja koja se bore protiv dječjeg raka. Članovi smo i drugih relevantnih međunarodnih saveza i udruženja koji se bave malignim oboljenjima kod djece. Prisustvujemo godišnjim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima jer na taj način dijelimo iskustva, stičemo nova znanja i edukujemo se za uspješniji rad.

Svjesni činjenice da je dječji kancer bolest koja ostavlja trajne posljedice na svim članovima porodice oboljelog djeteta od samog osnivanja pa do danas Udruženje svake godine organizuje rehabilitacioni kamp za cjelokupnu porodicu bolesnog djeteta.

Kruna našeg rada i zalaganja stigla je na Dan Republike. Čast i zadovoljstvo su nam ukazani kada je predsjednik Republike Srpske dodijelio našem udruženju MEDALJU ZASLUGA ZA NAROD.

U svom radu posebno smo ponosni na našu djecu koja su prošavši traumatično iskustvo liječenja maligne bolesti u djetinjstvu odlučila da svojim primjerom pokažu da rak nije kraj i da rak nije nepobjediv.

Oni su se uz neizmjernu podršku Udruženja „Iskra“ okupili i u oktobru 2018. godine osnovali aktivnu grupu mladih liječenih od raka MladiCe RS.

Što više radimo sve više smo svjesni koliko tek treba da učimo i napredujemo i na tom putu vođeni našom misijom i vizijom nećemo posustati. Jer naša djeca zaslužuju, da za njih budemo najbolji što možemo i malo više od toga.